Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
24. června 2019 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo a rodinu webů Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo.

Použití osobních informací

Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo a k poskytování služeb, o které jste požádali. Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo a jeho přidružených částí. Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo za účelem zjištění, jaké služby Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Istituto Comprensivo "E. Mattei" via Roma, 27 Meolo na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation